!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Gästsalen 1, 2 & 3

Pågående projekt

Byte/renovering av våra hissar

2018 års stora projekt för Brf Gästsalen 1, 2 & 3 lämnar nu start-groparna. Hissprojektet berör alla hissar i föreningens tre hus, vilket kommer att påverka allas vår tillvaro. Här kan ni läsa mer detaljerat om arbetet.

Medsolsbacken 15
Renoveringsordningen är att möbelhissen (stora hissen) kommer att vara ur bruk under tidsperioden 5 februari – 11 mars. Därefter fortsätter arbetet med personhissen (lilla hissen) i samma hus med start måndag 12 mars. Personhissen kommer då att vara ur bruk 12 mars - 14 april. Efter 14 april är det inplanerat några veckor för utvärdering av de hissar som renoverats innan arbetet i de två återstående husen startar.

Medsolsbacken 13 och 17
Renoveringsordningen är att möbelhissen (stora hissen) kommer att vara ur bruk under tidsperioden 28 maj – 1 juli. Därefter fortsätter arbetet med personhissen (lilla hissen) i samma hus med start mån-dag 1 juli. Personhissen kommer då att vara ur bruk 2 juli – 3 augusti.

Observera att ni som planerar transport av möbler, byggmaterial etc, inte kan använda möbelhissen för detta under avstängningstiden. Det är därför viktigt att ni redan nu planerar för detta.

Läs tidplanen noga!
Det är vår förhoppning att detta nödvändiga projekt kan genomföras med minimal störning om alla planerar sin verksamhet på bästa sätt. Den enda hiss som går att använda under renoveringarna kommer i princip att bli dubbelt belastad, så det är av yttersta vikt att hissen inte uppehålls i onödan. Förbered hissåkandet och var beredd på att det kan bli längre väntetid på transporten.

Detta projekt är absolut nödvändigt och ofrånkomligt. Med allas medverkan och förståelse för de störningar som uppstår kommer vi undan med minsta möjliga irritation - och största möjliga hissförbättringar!

Hissprojektets tidplan finns i pdf-form nedan.

Dokument

Tidsplan Medsolsbacken det.pdf 2017-11-27

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion