!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Gästsalen 1, 2 & 3

För våra hyresgäster

Du som är hyresgäst och har ett hyreskontrakt på en lägenhet med adressen Maltesholmsvägen 147, Medsolsbacken 15 eller 17, har en bostadsrättsförening till hyresvärd, närmare bestämt Brf Gästsalen 1, 2 & 3.

Om du har bott här sedan 2012-2013 har du varit med om skiftet av fastighetsägare eftersom fastigheten köptes och övertogs av bostads-rättsföreningen 2013. För din del har detta knappast inneburit någon skillnad. Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst är oföränd-rade. Du har t ex samma besittningsskydd som tidigare. Din hyra regleras fortfarande kontrollerat efter förhandlingar med Hyresgäst-föreningen. Och det är fortfarande lika viktigt att du betalar din hyra i tid. Liksom att du respekterar de grundläggande reglerna för boende i hyresfastighet.

Den information som du finner på vår nya hemsida är till stor del lika relevant för dig som för bostadsrättsföreningens medlemmar. Hur du beter dig beträffande felanmälan, tvättstugebokning, trivselregler etc.

Och när du undrar över något som har med fastigheten eller bostaden att göra finns alla kontaktvägar här på hemsidan. När du har frågor kring hyran kontaktar du vår ekonomiske förvaltare Alf Persson på Juridikon AB, när något behöver felanmälas kontaktar du vår fastig-hetsskötare Mats Gotälv och när du vill ventilera underhållsfrågor eller andra lägenhetsrelaterade spörsmål kontaktar du styrelsen. Titta under fliken Kontakt här till vänster så hittar du alla kontaktuppgifter.

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion