!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Gästsalen 1, 2 & 3

Fastigheten

Brf Gästsalen 1, 2 & 3 äger och förvaltar fastigheten Gästsalen 3. De tre huskropparna projekterades 1958 och byggdes 1959-1960. Byggherre var Olle Engkvist AB. Olle Engkvist var en legendariskt stockholmsbyggmästare, uppmärksammad inte minst för sina sociala ambitioner.

Husen projekterades 1958 och byggdes 1959-1960. Husen står direkt på berggrund och är uppförda i tegel i alla bärande delar. Mellan-bjälklag är gjorda i platsgjuten betong. Övriga väggar är i lättbetong eller enkeltegel. Total byggnadsyta är ca 16000 kvm varav lägenheter utgör 13800 kvm fördelade på 151 lägenheter. Lokalytan är 261 kvm.

Fastigheten såldes till Wallenstam AB år 2002 och vidaresåldes 2012 till nuvarande ägare, brf Gästsalen 1,2 & 3.

Husen har under tidens lopp fått nya ytterfönster med aluminiumram i vitt. Hissmaskineri med styrutrustning är bytt 1994. Hisskorgarna försågs samtidigt med ny inredning. Under 2018 kommer samtliga hissar att bytas ut/renoveras. Husen stambyttes i sin helhet under periden 2013-2015.

Husen har sedan uppförandet varit anslutna till fjärrvärme från Hässelby värmeverk, numera ägt av Fortum.
 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion