!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Gästsalen 1, 2 & 3

Bostaden

Brf Gästsalen består för närvarande (2018) av 128 bostadsrätter och 23 hyresrätter. Det handlar alltså om två olika upplåtelseformer: bostadsrätt och hyresrätt. Bostadsrättshavarna är medlemmar/delägare i föreningen och äger sina lägenheter. De är därmed, via styrelsen, "hyresvärdar" för föreningens hyresgäster.

Gentemot hyresgästerna har föreningen samma ansvar som vilken annan hyresvärd som helst. När något går sönder hos en hyresgäst,
t ex spisen, måste föreningen laga eller ersätta den. Om en bostads-rättshavares spis trilskas är det bostadsrättshavarens eget problem.

Underhåll
En bostadsrättshavare är generellt ansvarig för allt invändigt underhåll i sin lägenhet. Fram till anslutningar för respektive lägenhet beträffande vatten, el och värme är ansvaret föreningens. 

Nycklar & nyckelbrickor
Till varje lägenhet hör, beroende på behov, en eller flera uppsättningar dörr och fastighetsnycklar samt nyckelbrickor. Styrelsen är ansvarig för all denna hantering.
Beställningsblankett för nycklar laddas ned här>
Beställningsblankett för nyckelbrickor laddas ned här>

Porttelefon
Utanför varje entré finns en porttelefon med avkännare för lås-brickorna för upplåsning. Här läggs medlemmars och hyresgästers namn in så att besökare kan söka och bli insläppta.
Vill du ändra telefonnumer i portsystemet gör du det här>

Namnändring dörr/entréskylt
Vid ägar- eller hyresgästbyte, eller andra skäl för ändring av dörr-/entréskyltar, kontaktas styrelsen.

Bredband & Telefoni
I våra fastighet finns möjlighet till avtal med Comhem och Bred-bandsbolaget. Respektive medlem eller hyresgäst sköter val och avtalsteckning.

Renovera/bygga om
Som bostadsrättshavare får man generellt renovera och bygga om sin lägenhet. Allt är dock inte tillåtet, och vissa ombyggnationer kräver bygglov. Ta därför reda på vad som gäller innan du sätter igång. Du lan läsa mer i våra stadgar, som du hittar under fliken Föreningen. Kom också ihåg att alla arbeten i lägenhete kräver tillstånd från styrelsen innan något arbete påbörjas.
Ansökningsblanketten laddar du ned här>

Parkering och garage
P-plats och garage följer inte med bostadrätten vid försäljning. För att ställa sig i kö till p-plats/garage används köblanketter som laddas ned här>.

Grannsämja/trivselregler
I en bostadsrättsförening med många medlemmar/hyresgäster är trivsel och säkerhet, hänsyn och respekt viktiga faktorer. Alla vill kunna sova ostört och stå på god fot med sina grannar. Något av det som man bör tänka på har vi samlat i våra trivselregler.
Dessa laddar du ned här>

Hemförsäkring
Att ha en bra hemförsäkring är en nödvändigthet och en självklarhet för de allra flesta. Men det skadar inte med en liten påminnelse!

Energibesparing
Idag är miljötänk och energibesparingar högaktuellt. Några tips på hur du kan agera klimatsmart hittar du i mappen "Dokument & blanketter" under fliken Föreningen.

Frågor om avgiftsavier, pantsättning etc
Det mesta kring föreningens vardagsekonomi hanteras av vår ekonomiska förvaltare Fastum UBC Förvaltning AB, tel 90 220, mejl kundsupport@fastum.se. Underrättelser om pantförsättning av bostadsrätt skickas till Fastum UBC Förvaltning AB, Box 904, 751 09  Uppsala.

Husdjur
Husdjur är generellt välkomna i vår förening Skulle dock något hus-djur orsaka problem/olägenheter för de boende agerar styrelsen och vidtar åtgärder. Självklart rastas inte hundar på föreningens mark, och då hunden inte lyckas hålla sig plockar förstås husse/matte upp efter den.

Soptippen, inte soprum/miljöstuga
Det är inte tillåtet att utnyttja föreningens soprum eller miljöstation till överblivet bohag. Detta gäller både säljare och köpare. Styrelsen kan komma att efterdebitera eventuella kostnader som uppkommer i samband med flytt.

Miljöstugan
Denna är belägen mellan hus 13 och 15. Här finns deponikärl för tidningar respektive pappförpackningar. Det innebär att inget annat får deponeras här. Glas, plast och metall måste tas till allmänna återvinningsstationer.

Övriga frågor kring din bostad?
Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen, via mejl styrelsen@medsolsbacken eller brevlådan på Medsolsbacken 13/Maltes-holmsvägen 147, 3 tr

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion